Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
Antalya Eğitimleri

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Eğitim Programı (Çocuk BDT) KONTENJANIMIZ DOLMUŞTUR

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Eğitim Programı (Çocuk BDT) KONTENJANIMIZ DOLMUŞTUR
Eğitim Tarihleri
İlk Oturum: 17 MART 2019 Pazar saat: 10.00-17.00
İkinci Oturum: 21 NİSAN 2019 Pazar saat:10.00-17.00
Üçüncü Oturum: 26 MAYIS 2019 Pazar saat:10.00-17.00
Dördüncü Oturum:23 HAZİRAN 2019 Pazar saat:10.00-17.00
Beşinci Oturum: 28 TEMMUZ 2019 Pazar saat:10.00-17.00
Altıncı Oturum: 22 EYLÜL 2019 Pazar saat:10.00-17.00
Yedinci Oturum: 27 EKİM 2019 Pazar saat:10.00-17.00
Sekizinci Oturum: 24 KASIM 2019 Pazar saat:10.00-17.00
Dokuzuncu Oturum: 22 ARALIK 2019 Pazar saat:10.00-17.00
Onuncu Oturum: 12 OCAK 2020 Pazar saat: 10.00-17.00

Kontenjan: Katılım 40 kişi ile sınırlıdırEĞİTİCİLER
Doç. Dr. Vahdet Görmez
Prof. Dr. Paul Stallard*

*(Prof. Dr. Paul Stallard’ın oturumunda tercüme yapılacaktır.)

KATILIM, KONTENJAN VE KAYIT KOŞULLARI
 • Eğitim kaydının kesinleştirilmesi için 1.000₺ ön ödemenin en geç 27 Aralık 2018 günü mesai bitimine kadar yatırılması gerekmektedir.
 • Eğitim kontenjanı 40 kişi ile sınırlıdır.
KAYIT
 1. Ön kayıtlar internet üzerinden yapılacaktır.
 2. Ön kayıdın yapılmasının ardından ödeme için gerekli bilgiler yollanacaktır.
 3. Kayıtlar 1.000₺ ön ödemenin ardından kesinleştirilecektir.
 4. Kayıtlar kurs ücretinin ödenmesiyle kesinleşecektir.
  Başvuru fazlalığında kesin kayıt (ödemenin yapılmış olması) esas alınacaktır.ÜCRET
 • Kurs ücreti 80 saatlik eğitim için toplam 6.000 TL’dir.
 • 1.000₺ 27 Aralık 2018 tarihine kadar
 • 1500₺ 17 Mart 2019 tarihine kadar.
 • 1500₺ ikinici oturuma (nisan 2019) kadar
 • 2000₺  üçüncü oturuma(mayıs 2019)ödenmesi gerekmektedir.
 • Belirtilen fiyatlara K.D.V Dahil Değildir.
Kayıdın Kesinleşmesi için 1.000₺ ilk ödemenin  yapılması gerekmektedir. Ön kayıt yaptığınızda detaylı bilgiler size mail olarak gönderilecektir.

EĞİTİM YERİ
Ramada Plaza, Antalya

Konu Başlıkları
Bilişsel Davranışçı Terapide Yeterlik ve Sertifikasyon
Bilişsel Davranış Terapilerde Temel İlkeler ve Tarihçe
Davranışçı ve Bilişsel Kuramlar

Çocuk ve Ergenlerde BDT: Kuram ve temel prensipler
Ebeveynlerin rolü ve terapi sürecine dahil edilmeleri
Değerlendirme ve çocuk ve aile ile örnek görüşme 

Terapinin üç değişmez bileşeni: Vaka formülasyonu, Terapi Hedeflerinin
belirlenmesi ve Psiko-eğitim

Otomatik Düşüncelerin Saptanması ve Ele Alınması ile ilgili temel
bilişsel teknikler

Bilişsel çarpıtmalar, Sokratik Sorgulama ve Yönlendirilmiş Keşif

Bilişsel Terapi Seansının Yapısı ve Seansların Yapılandırılması

Çocuk ve ergenlerde depresyon ile çalışma:
Temel prensipler, teori ve beceriler
Değerlendirme ve vaka formülasyonu
Duygudurum eğitimi ve yönetimi
Depresyonda Bilişsel Çalışma
Düşünce günlükleri ve davranış deneylerinin aktif kullanımı
Problem Çözme Becerisi
Davranış aktivasyonu / aktivite planlama

Çocuk ve ergenlerde anksiyete bozukluklarının bilişsel davranışçı
terapisi - Genel Yaklaşım ve Think Good Feel Good programı

Yaygın Anksiyete Bozukluğu Bilişsel Modeli ve terapi prensipleri
Sosyal Anksiyete Bozukluğu Bilişsel Modeli ve terapi prensipleri

Özgül Fobilerin bilişsel modeli ve terapi prensipleri
Panik Bozukluğun (ve Agorafobi) bilişsel modeli ve terapi prensipleri
Ayrılma Anksiyetesi Bozulukluğunun bilişsel modeli ve terapi prensipleri
Yaygın Anksiyete Bozukluğu Bilişsel Modeli ve terapi prensipleri
Sosyal Anksiyete Bozukluğu Bilişsel Modeli ve terapi prensipleri

Obsesif Kompülsif ve İlişkili Bozukluklarının tedavisinde BDT:
Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB) Bilişsel Modeli
Çocuk ve ergenlerde OKB Değerlendirme ve Terapi prensipleri
Davranış deneyleri kullanımı
Yüzleştirme ve Tepki Önleme çalışmaları    

Öfke yönetimi ve davranım bozuklukları tedavisinde BDT
Dürtüsellik ve BDT
Dışa-atım bozukluklarında (Enurezis, Enkoprezis) BDT yaklaşımı
Beden Algısı Bozukluğu Bilişsel Modeli ve terapi prensipleri
Tik bozuklukları Bilişsel Modeli ve terapi prensipleri

Yeme bozukluklarının tedavisinde yaklaşımda BDT
Yeme bozuklukların Bilişsel Modeli ve terapi prensipleri
Yeme bozukluklarında Psiko-eğtiim ve motivasyonel teknikler
Hedef Kilo Aralıklarını Belirlemek ve Gelişimi Planlamak
Problemli Yeme ve Telafi Davranışlarıyla Mücadele

Travma ve Strese bağlı sorunların tedavisinde Bilişsel-Davranışçı
Yaklaşım:
Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Bilişsel Modeli ve terapi
prensipleri
İmgesel yeniden canlandırma
Bilişsel yeniden yapılandırma
Yas ve ebeveynlerle ilişkili sorunları ele alma

FOTOĞRAFLAR